Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2012

Batman og frk. K

Inntrykk frå Berlin

Frk. K vert forstyrra medan ho er oppteken med å teia