Prosjekt god, siste del

Her er siste innlegg i prosjekt god, samt ei implisitt forklaring på kvifor eg har publisert så lite på bloggen i det siste. Det tek tid og kreativitet å vera ein del av den finfine Firda-redaksjonen.

Kommentarer

hedda sa…
Liker! Interessant problemstilling i første teksten. Hva hvis alle skulle ha tid for seg selv, ja... Hmm.
Fru K sa…
Ja! Sjølv om eg vil vera aleine til tider, så kan det hende at det er andre som treng mitt selskap meir enn meg sjølv. Men samstundes: Er eg med folk heile tida, så blir det ikkje så mykje att å gjeva dei heller. Livet er og blir balansekunst.