Chips

Ho knaskar i seg Sørlandschips, feittflak produserte på Noregs minste chipsfabrikk. Som om det faktumet minskar støyen av tygginga ved konsumpsjon . Han prøver å høyra kva som blir sagt på filmen dei fôrar seg med, men han høyrer tydelegast dei skjøre flaka bli knuste mellom dei cola - farga tennene hennar. Spørsmål vil ut av munnen hans: Korleis kan ho med godt medvit gjeva kroppen slike elendige byggesteinar? Veit ho korleis blodårene hennar ser ut på innsida?

Han teier, klok som han synast at han er. Prating under film er det verste han veit.

Stova er mørklagd. Dei ligg i grava saman med Uma Thurman, berre gatelysa utanfor gjev illusjonen ei flenge. Dei høyrer berre pusten til den hemnlystne blondina – og dei lurer på korleis i alle dagar ho skal klara å koma seg ut for å ta livet av Bill. Ei lommelykt vert tent og kastar grått lys over andletet hennar. Endeleg får ho bruk for det den kinesiske kampkunstmeistaren lærte ho for mange år sidan, ja, det var før ho låg fem lange år i koma. Ho slår i kistelokket til knokane blør.

Chipsfortæraren vert sittande stille i fire minutt etter at rulleteksten har rulla seg til botnen.

- For ei nydeleg kjærleikshistorie! kjem det frå dei feittglinsande leppene hennar.
- Å? Siktar du til den scena der Uma dreg ut det siste auga til Bill sin kjærast og mosar auge - eplet under den nakne foten sin? seier han og ser på ho med venstre augebryn løfta.
- Nja, det òg. Men eg meiner, heile konseptet, liksom.
- Åja, no forstår eg, det er dei utruleg romantiske scenane i Kill Bill I du meiner, der Uma slaktar Crazy 88 så me får sjå kor fine fontener som oppstår om ein kuttar av kroppsdelar med samuraisverd?
- Du vil visst ikkje forstå kva eg meiner, seier ho og han synast ho viser overraskande innsikt i problematikken.
- Så hjelp meg å forstå, då, seier han og veit at han no kan koma til å utløysa eit ras av ein monolog.
- Ok. Slik eg ser det er denne urealistiske valdsorgien eigentleg ei svært menneskeleg historie om kva som skjer når ein knusar eit hjarta. Det er klart Bill vert såra når han finn ut at Uma…
(her får han lyst å skyta inn at det er inkonsekvent av ho å nyttar Uma sitt verkelege namn medan ho nyttar Bill sitt rollenamn, men han let det ligga.)
- …ikkje var død men hadde stukke av med ein annan mann for å gifta seg og oppdra Uma og Bill sitt barn saman med han. Det er klart slikt gjer vondt! No er det diverre slik at Bill er ein mordar, det er hans natur, og korleis reagerer ein mordar når han vert såra? Faren er vel stor for at han overreagerer ein smule, men det er vel betre enn å ikkje reagera i det heile. Han innrømmer jo seinare sjølv at han overreagerte ved å ta livet av brudgommen og gjestene og skyta Uma i hovudet medan han spør ho om ho finn han sadistisk. Han elska ho verkeleg!
- Du er så romantisk, kjære!
- Kva ville du ha gjort om eg fekk deg til å tru at eg var død medan eg stakk av med ein annan?
- Bli lei meg.
- Ja, og så?
- Eg ville diverre ikkje drepa deg.
- Nei, det hadde eg heller ikkje forventa, du er jo ingen mordar. Men noko ville du vel gjera?
- Du veit kva du har å gjera om du vil finna svaret på det spørsmålet, seier han og overraskar seg sjølv ved å senda tunga si på leitejakt etter chipssmular i munnhola hennar.

Kommentarer