Ope husTempelsøyler og hieroglyfar. Framme i salen lyser eit auge i ein gul trekant. Dette er Johannessalen i Den Norske Frimurerordenen sitt stamhus. Denne salen er heilt annleis enn festsalen eg nett var inne i. Festsalen var lys, i rokokkostil med ei svær lysekrone og bladgull. Johannessalen er mindre overdådig, meir mystisk.

”Vi anmoder alle å skru av mobiltelefoner i dette rom.”

Ei kvinne stiller spørsmål, ein gamal mann svarer. Begge held seg slavisk til det som står skrive på arka dei har i hendene, informasjonen er kledd i arkaisk språkdrakt.

Oppsummert: Ein må vera mann for å bli medlem. Vidare må ein få ein frimurar til å anbefala seg, og ein må skaffa seg to fadrar. Den som ønskjer å bli medlem, må avklara dette med familien sin fyrst, og han må kunne garantera at medlemskontingenten ikkje kjem til å gjera han konkurs. Og han må vedkjenna at han er kristen. Målet for medlemmane er å utvikla seg som menneske. Grunnen til å at innhaldet på møta er hemmeleg, er at individet skal få oppleva rituala utan å ha høyrt noko om dei på førehand. Når ein skal koma seg opp i gradene, er det vedkomande sitt samvit som er dommaren, det er ingen andre som dømer. I tillegg til å utvikla medlemmane, gjev frimurarane pengar til ’de nødlidende’.

Så går sola går ned i den eine delen av rommet. Over oss vert stjernene tende. Dette skal føra oss inn i sjølvrefleksjonen sine løynde gangar. Tankane våre vert akkompagnert av orgeltonar: ’O, bli hos meg, nå er det nattestid’*.

Lyset vert skrudd på att, brått og brutalt, det stikk i auga, me vrimlar ut av salen, til romma der portrettmaleria av tidlegare, respekterte frimurarar vurderer oss frå veggane. Nokon har sverd i hendene, andre ein hammar.

Er frimurarane avmystifisert for meg? Tja, det blir vel å ta litt for hardt i.


* Kan godt henda at salmeteksten er feil.
Foto: Festsalen. Biletet er henta frå 'www.ifi.no: for deg som skal pusse opp!'

Kommentarer

Anonym sa…
Most machines take $5, $10, $20, $50, $100 dollar payments, although some also take $1, too. If you see the Bill Acceptor not lit, or flashing blue, it is in need of service or what known as as} a Bill Drop . Use the data available on on line casino blogs and on line casino sites to your benefit. Browse 1xbet by way of boards, spend some time on Reddit, and read what Las Vegas and Atlantic City gamers say about every sport. Space Wars is a fast-paced video slot with 5 reels, 4 rows, and 40 paylines.