Mik … er her ikke subjekt, men objekt. Når det i dag heter jeg drømmer betyr det at det har skjedd en forandring i oppfatningen av handlingen. I norrønt ville en ikke mene at jeg utfører handlinga ”å drømme”, men at ”noe(n)” drømmer med/i meg”
Utdrag frå ”Innføring i norsk syntaks” av Svein Lie

Kommentarer