Dumpet sukker: 60% EU-subsidier

Kommentarer

tunfisk sa…
Har det blitt bestillt sukkerposer til Saron?

men det spørs vel om den vanlige småbonde i afrika greier å oppfylle de strenge kvalitets- og rutinekrav som vestlige land her da, eller om det bare blir de store afrikanske sukkerfarmeierne som blir enda rikere..
Fru K sa…
Hadde det bare vært så vel at det var på Saron posene hørte hjemme.. Menigheten min er etter min mening alt for lite opptatt av slike ting...

I Afrika er forutsetningene langt bedre for å holde i gang en sukkerproduksjon. Landene er ofte avhengig av noen få råvarer, og viss vi skal drive å dumpe prisene her i europa, kan det bare regnes som urettferdig.

Om de rike farmeierne blir enda rikere blir lett en sovepute for Vesten. Dersom vi ikke gir landene en sjangse til å reise seg en gang, kan en ikke vente at de har ressurser til å rette på skjevhetene i sitt eget land.
Enige! Unskyldningen om at "Visst me gir 100 kr te afrika så går de bare rett i lommen te en eller aen diktator, elle så komme bare 5 kr fram itte at adle organisasjonane he fått sitt" begynne å bli vel oppbrukte.