Få gang på det!

Jeg er så takknemlig for å få lov å be og lese Bibelen sammen med andre! Jesus har LOVET å være der to eller tre (eller fire eller fem) er samlet. Og Jesus er en mann (?) som holder sine løfter. I går var det BB samling for andre gang...

Vi ønsker å søke Ham. Og jeg tror ikke Jesus vil gjemme seg. For Han ønsker jo å bruke oss, og når vi ønsker at Han skal gjøre nettopp dette... Jeg har troen på at ting vil skje.
”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.” Matt 7,7
Dette sier Sjefen sjøl. Igjen vil jeg minne om at Han holder sine løfter. Fytti, så sulten jeg er på mer!!

”Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige kraft og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.” Ef 1,18-21
I følge disse versene så ER denne veldige kraften allerede i oss, vi ser den bare ikke. Å få se dette er virkelig noe å be om! Jeg håper virkelig at Gud ønsker å få gang på noe. Det er jo i grunnen mest logisk. Hvorfor skulle Gud ønske å bare være passivt til stede i livet mitt?

Det er så utrolig viktig å si til Gud at vi vil! Det står nemlig ikke på Ham, for ingenting er umulig for Gud

Kommentarer

Bjørnar sa…
Amen.

Bibel og bønn er bra,
ja, det må vi sannelig ha
hvis vi skal leve,
stå plantet eller sveve
det har skjedd ting før da folk ba.

(Og hvorfor skulle det ikke skje igjen?)