Salme 23 (del 1?)

”Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting”

Det var vel kanskje å ta litt hardt i? Jeg mangler ganske mye, har jeg for eksempel nok penger til alt jeg ønsker meg? Nei, riktig det der, jeg MANGLER penger til det jeg mener jeg trenger. Men er det en mangel? Teknisk sett fungerer jeg bra som jeg er nå, så egentlig er det at jeg mangler noe en stor løgn. Kanskje jeg ikke hadde klart å håndtere noe særlig mer?

En hyrde er god å ha. Han springer etter meg dersom jeg forviller meg for nær stupet, og han kverker ulven for å redde meg. Ganske greit…

Takk Gud, for at du har gitt meg så mye som du vet at jeg trenger. Takk for at du setter livet til for å redde sauen din.

”Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft”

Har jeg ikke vært kraftløs noen gang? Jo, så absolutt. Men nå har jeg da litt kraft. Jaha, og hvordan har jeg fått tak i den? Kanskje noen har gitt den til meg? Jeg ligger i en grønn eng, det eneste jeg trenger er å åpne øynene, så ser jeg rett opp i Himmelen.

Takk Far, for krefter jeg ikke takker for, og for hvilen jeg ikke ser at jeg trenger.

Kommentarer