Impuls

Det beste med Impuls var seminarene og talene. Vi hadde tre seminarbolker, med mange ulike valgmuligheter. Men i alle tre tilfeller havnet jeg på Andy Hawthorne sitt seminar. Han snakket om ”revival”, og hva som tyder på at Gud har en vekkelse på gang. Han var også helgens hovedtaler, så jeg fikk etter hvert hørt mye av denne mannen. Jeg har mange tanker om det jeg fikk høre, men her kommer et usortert utvalg:

- Fy, fillen! Bønn er så enormt undervurdert! Det er der alle vekkelser starter! I det gamle testamentet fikk en person gå inn til Gud en gang i året. Da Jesus døde, gav Han oss alle tilgang til Helligdommen 24/7! Sykt! Jeg får komme helt fram til den Helligste, til Ham som tar alle bestemmelser! Når jeg ba etter at dette hadde gått opp for meg, følte jeg meg omgitt av lys med det samme jeg lukket øynene for å be. Jeg var DER, ikledd den nyvaskede hvite drakten min. Og Gud ville høre på meg! Sjefen over alle sjefer, Skaperen som gav meg livet! Satan ler av våre gjerninger, men skjelver når vi ber!
- Når det gjelder å be for ikke- kristne venner, fikk jeg en nødvendig vitamininnsprøyting. Før kunne jeg slå meg til ro med tanken på at Gud ikke ville tvinge noen til å elske Ham. Men hvorfor skal jeg slå meg til ro med det? Gud har vunnet seieren, hvorfor skal Han være villig til å gi djevelen en eneste sjel! Jeg ønsker å være en bønnekriger. Spennende! Han ønsker å tømme helvete, det er derfor ikke opp til meg å gi opp en venn. Som Hawthorne sa: ”Claim them in Jesus’ name!”

- Jeg har vært litt sliten i det siste, og sett lite poeng i livet. Selvsagt er det mening! Det er vi som kan nå denne generasjonen, de er vårt ansvar. ”Drøm som om du skal leve evig, men lev som om dette var den siste dagen i ditt liv”. Livet er IKKE EN ØVELSE. Det gjelder død eller liv…..

Det får holde for denne gangen. Det jeg frykter, er at når jeg våkner i morgen, vil jeg være like kald som før.. Men det er i morgen det gjelder!

Kommentarer