Jordisk søppel

Hvordan skal egentlig et menneske være? Gud har skapt oss slik Han ville ha oss. Verden gir oss en fasit på hvordan mennesker bør se ut. Den gir oss også en del hjelpemidler så vi kan nå denne fasiten. Klærne kom med syndefallet. Jeg sier ikke dermed at vi skal gå uten, for mennesker har en trang til å være tildekkede. Så vidt jeg vet gikk ikke Jesus, mitt store forbilde, uten klær. Men vi fikk ikke bare trangen til å kle på oss. Vi fikk trangen til å pynte på det Gud har laget ved hjelp av jordiske ting. Vi er laget ut i fra en himmelsk standar. Hvor mye jordisk pynt bør vi da søple oss til med? Nylig hørt jeg en som sa "kristne mennesker blir bare vakrere og vakrere ettersom tiden går". Jeg synes det var en nydelig tanke, at dess mer like vi blir Jesus, dess vakrere blir vi.

Kommentarer